سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهرام نصیری – گروه بلایای طبیعی و مدیریت بحران/ پایگاه ملی داد ههای علوم زمین کشور/سا
علیرضا رضایی – گروه بلایای طبیعی و مدیریت بحران/ پایگاه ملی داد ههای علوم زمین کشور/سا

چکیده:

زمینلرزه ی ٢٩ مهر ماه ١٣٨٤ سرخون ( ML5/0) آخرین جنبش از سری ١٢ رویداد لرزه ای (تاریخی و عهد حاضر) با بزرگای بیش از ٥ است که تاکنون رومرکز مهلرزه ای این رویداد را تا شعاع ٥٠ کیلومتری تحت تاثیر قرار داده است. این زمینلرزه منجر به خسار ت های متوسط (آسیب جزیی سازه ای – آسیب سنگین غیر سازه ای) در سازه های غیر مهندسی روستاهای رحیم آباد، گندم کار، سرخون، ده کهنه، بوگر، مسن شده است. رسم پهن ههای هم شدت این زمینلرزه (مقیاس ٩٨EMS ) اثر کاهندگی شدید را نشان م یدهد که پهنه ی وسیعی از رومرکز مهلرزه ای ، (Io=VI)غیرمسکونی، کوهستانی و در شمال روستای مسن واقع است. بر مبنای شواهد صحرایی، موقعیت پهنه ی رومرکزی (دستگاهی و مهلرزه ای)، لرزه خیزی تاریخی، تمرکز زمینلغزش های تحریک شده از زلزله، به نظر می رسد، قطعه گسل فعال شده، بخشی از سامانه ی راندگی سرخون(Sarkhoon Thrust System)است که در محل تلاقی دو مرزساختاری شمال باختری – جنوب خاوری و خاوری – باختری واقع است. احتمال می رود گسل جنبا شده از نوع راندگی، کم عمق و شیب آن به سوی باختر، شمال باختر تا خاور، جنوب خاوری باشد. مهمترین عامل تشدید خسار تها، گسترش ساخت و ساز غیر مهندسی (خشتی و سنگی)، بهره گیری از مصالح رودخان های و ملات سست در احداث واحدهای مسکونی است. همچنین بررسی ها نشان م یدهد بدلیل اجرای نامناسب، ساز ههای تازه تاسیس، (عل یرغم پایداری نسبی در این زمینلرزه)، در ر خدا دهای شدیدتر با خطر تخریب روبروست. مکان یابی زمینلرزه های تاریخی(Berberian, ( ١٩٩٥ و عهد حاضر نشان می دهد، جنبش شدید زمین در این پهنه همواره با تلاقی روند ساختاریبیان شده همخوانی دارد. بر این اساس روستای فارسون در پهنه ی خاوری رویداد اخیر، از خطر پذیری بالایی جهت رویداد زلزله ی احتمالی بزرگ آینده برخوردار است. همچنین در پی جویی ها مشخص شد، روستای رحیم آباد به لحاظ خطر زمینلغزش در معرض خطر گسیختگی کامل قرار دارد.