سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد آهی – دانجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه
امیر حسین رفیعی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

ستونهای سنگی بعنوان یک گزینه ایده آل جهت بهسازی خاکهای سست نظیر رس و ماسه و لای دارشل به شمار می روند بااجرای ستونهای سنگی ظرفیت برشی خاک به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و ازطرفی مقدار نشست خاک نیز کاهش می یابد و می توان به سطح مناسبی ازضریب ایمنی در روانگرایی رسید . درحال حاضر اجرای ستونهای سنگی بیشتر بعنوان یک روش تجربی شناخته شده است و نیاز به تحقیقات گسترده جهت پیش بینی مقاومت نهایی خاک تقویت شده با این روش ضرورت دارد . دراین تحقیق ضمن معرفی این روش تقویت خاک نسبت به محدودیتهای روش و راه کارها بحث و بررسی بعمل آمده است .