سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه فامیل سعیدیان – پژوهشگر مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

حرکت به سمت دولت الکترونیکی مستلزم تغییر شکل سرویسهای ارائه شده دولتی از طریق استفاده مناسب از تکنولوژی های جدید می باشد . به منظوراینکه تدارکات دولت به طور موثر، شفاف و پاسخگو ارائه شود، یک سیستم تدارکات الکترونیکی ١ مورد نیاز می باشد و سیستم مناقصه گزاری الکترونیکی ) ) ETS٢ یکی از اصلی ترین بخشهای تدارکات الکترونیکی است . راهکار مناقصه گزاری الکترونیکی، پروسه کامل مناقصه گزاری را از انتشار آگهی تا بستن قرارداد سهولت می بخشد . این راهکار متضمن تبادل همه اسناد مرتبط با مناقصه گزاری به فرمت الکترونیکی می باشد . امنیت و قابل اعتماد بودن، نکات کلیدی در طراحی سیستم مناقصه گزاری الکترونیکی می باشند . این مقاله مراحل مناقصه گزاری الکترونیکی بهمراه عمده ترین ویژگیها و مزایا و مباحث حقوقی آنرا مورد بررسی قرار داده و یک مجموعه از سرویسهای امنیتی لازم را برای سیستمهای مناقصه گزاری الکترونیکی شناسایی می کند . این سرویسهای امنیتی یک راهکار امید بخش برای ایجاد یک سیستم مناقصه گزاری الکترونیکی قابل اطمینان فراهم می کنند .