سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرمین امیدپور – مناطق نفت خیز جنوب
عبدالحسین امینی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه تهران

چکیده:

سازند آسماری (الیگومیوسن) یکی از مهمترین سنگ مخزنهای هیدروکربور در خاورمیانه می باشد که بطور عمده از سنگهای کربناته همراه با میان لایه هایی از رسوبات ماسه ای و شیلی تشکیل شده است. تجزیه و تحلیل مشخصات اصلی سنگ شناسی واحدهای مختلف این سازند در چاههای مغزه دار میدان کوپال (چاههای شماره ١١،٦،٤،٢و تهیه نمودارهای رسوب شناسی(Sedimentological logs)با تکیه بر مشخصات اصلی لیتوفاسیسها،پتروفاسیسها و میکرو فاسیسها منجر به شناسایی سطوح اصلی لایه بندی و در نتیجه تفکیک چهار سکانس اصلی
رده سوم با مرز سکانسی نوع ٢ گردید. بررسی دقیق این سکانسها نشان می دهد که چرخه سازند آسماری از پائین به بالا دارای یک ماهیت کم عمق شونده می باشد و این سازند را می توان به عنوان بخشHSTیکسکانس رده بزرگتر در نظر گرفت.