سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا وسیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد – مهندسی سیستمهای تولید
سیدمهدی همایونی – دانشجوی کارشناسی ارشد – مهندسی صنایع و سیستمها

چکیده:

در سیستم معمول انبارش از نوعی جرثقال استفاده می شود که در دو یا سه جهت حرکت می کند و بارها را همزمان در ارتفاع، طول و یا عرض حرکت می دهد . این سیستم انبارش برای بارهای بسیار سنگین همچون کانتینرهای حمل دریایی، مناسب نیست . برای چنین کاربردهایی، یعنی حمل و نقل بارهای بسیار سنگین ( بارهای بالای ۲۰ تن ) با سرعت بالا سیستم برداشت و انباشت خودکار با دو کفه حمل کننده مجزا، توسط محققان پیشنهاد شده است . این مقاله سعی بر معرفی این سیستم جدید دارد و سه سیاست متفاوت برای برنامه ریزی مکان توقف کفه ها پس از انجام کار را
پیشنهاد می دهد، سپس برای دو سیاست بازگشت به نقطه میانی و بازگشت به نقطه ابتدایی، مدل زمان سفر مورد انتظار، محاسبه شده است . این مدلها با سیستم شبیه سازی شده کامپیوتری و برای چند مورد حقیقی، راست آزمایی شده اند . سپس نتایج به دست آمده با سیاست توقف در محل اتمام، که در تحقیقات گذشته مورد بررسی قرار گرفته است، مقایسه شده اند. درنهایت سیاست برتر معرفی خواهد شد.