سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علی سوهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین صیادی – دانشیار گروه مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:
در این مقاله، ابتدا سیستم سرمایش تبخیری ارتقا یافته با دسیکنت مایع معرفی شده و نحوه عملکرد آن شرح داده می شود. سپس، بررسی اینسیستم در مقایسه با یک سیستم تبرید تراکمی در سرمایش یک ساختمان مسکونی ۶ طبقه در شهر آزادشهر مورد ارزیابی قرار می گیرد. طبق نتایج به دست آمده، هر دو سیستم، دارای وزن تقریباً برابری می باشند. مقدار هزینه های اولیه سیستم سرمایش تبخیری ارتقا یافته با دسیکنت مایع، نسبت به سیستم تراکمی، در حدود ۲۸ درصد بیش تر بوده، ولی در عوض مقدار مصرف انرژی اولیه ماهانه آن کم تر است. با توجه به مقایسه انجام گرفته، این نتیجه حاصل می شود که سیستم های سرمایش با دسیکنت مایع ارتقا یافته، یک گزینه مناسب با مصرف انرژی اولیه پایین تر نسبت به سیستم های تراکمی، برای انجام عملیات سرمایش، به ویژه در مناطقی که با مشکلات تامین انرژی مواجه هستند، به شمار می روند و در صورتی که به تولید انبوه برسند، قابلیت رقابت آن ها بیش تر نیز می شود.