سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده فنی و مهندسی
فرهاد دژپسند – استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهش
قربان فیاض – کارشناس ارشد، مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی ، معاون اداره ک

چکیده:

برای ارزیابی عملکرد هر سیستمی ابتدا باید شاخص های مناسبی وجود داشته باشد و بر اساس شاخص های تعیین شده و با یکی از روش های علمی رایج ارزیابی عملکرد آنها انجام پذیرد. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی در کشور اقدام به شناسایی شاخص های مناسب نموده و با استفاده از روش سلسلهمراتبیAHP سطح هدف، معیار، گزینه ها تعیین شده و با استفاده از نرم افزار SPSS اهمیت شاخص ها سنجیده و برای تعیین اولویت شاخص ها به روش مقایسات زوجی و با استفاده از نرم افزار Choice Expert مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت اولویت بندی بین شاخص ها انجام شده است.