سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدایرج هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهر

چکیده:

(AQI)به عنوان شاخص کیفیت هوا جهت گزارش روزانه وضعیت هوا کاربرد دارد.این شاخص به آسانی به مامی گوید که کیفیت هوا در چه محدوده ای قرار دارد.شاخص کیفیت هوا برای آلاینده های مختلف با توجه به غلظت آلاینده رده بندی شده و در هر مورد اقدامات بهداشتی و حفاظتی خاصی توصیه شده است.در این مقاله در مورد اهمیت،مفهوم،محدوده،رنگهای شاخص،نحوه گزارش کردن ونحوه محاسبه AQI مطالبی آورده شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق بر این اساس بوده که شاخص کیفیت هوا به طور کامل معرفی شده و این شاخص برای آلایندهای معیار که شامل ازن ، ذرات معلق،مونو اکسید کربن ودی اکسید گوگرد میباشند بصورت مشخص در جداول آورده شده است ،ضمنا وضعیت کاربرد این شاخص در حال حاضر در ایران مورد برسی قرار گرفته است.