سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش شریفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
وحید صیدی قمشه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد تشنه لب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله به معرفی شبکه ای جدید از خانواده GMDH پرداخته می شود که ساختار توصیف گرهای ج زیی آن بر اساس ساختمان ANFIS می باشد . در تکنیک متداول خانواده GMDH فازی، شبکه ای به نام NF-GMDH معرفی می گردد که ساختار داخلی توصیف گرهای جزیی آن به صورت شبکه های RBF می باشد . در روش مطرح شده ساخت ار داخلی این توصیف گرهای جزیی به صورت بلوکهایی با ساختمان شب که ANFIS و دارای دو ورودی می باشد که تعداد توابع تعلق داخلی آنها قابل تغییر می باشد . روش معرفی شده در مواردی که ابعاد بردار ورودی ما بزرگ باشد دارای کارایی بسیار مناسب تری نسبت به شبکه NF-GMDHدر نتایج و همچنین شبکه ANFIS در کاهش تعداد قوانین فازی می باشد که این امر سبب کاهش قابل ملاحظه ای در زمان آموزش می شود . روش معرفی شده در طبقه بندی داده های Iris و نیز شناسایی یک تابع غیر خطی مورد آزمایش قرار گرفته است .