سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعباس طباطبایی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشگاه شهیدچمران ، دانشکده مه
پوریا دشتی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مدیریت ساخت ، اداره کل راه و ترا

چکیده:

در مسائل عمرانی به دلیل تعدد و تنوع فاکتورها و عوامل غیرقابل کنترل ، پیش بینی وضعیت آینده در هر یک از مراحل و در نهایت تصمیم سازی در مورد آنها بسیارمشکل می باشد . دخیل بودن عوامل انسانی ، به کارگ یری مصالح با رفتار پیچیده و محدود بودن اطلاعات اولیه بر دشواری پیش بینی و تصمیم سازی در این گونه مسائل می افزاید . در این مقاله ضمن معرفی شبکه عصبی Bayesian به عنوان یکی از روش های مبتنی بر شبکه های عصبی به کاربرد آن در مدل کردن مسائل غیرخطی و پیچیده مهندس ی عمران از طریق الگوریتم های خاص و روش های آماری پرداخته می شود . با استفاده از این روش می توان به مدل کردن روابط علت و معلولی یک فرایند ، آنالیز وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آینده یک سیستم یا فرایند پرداخت . در ادامه نیز کاربرد شبکه عصبی Bayesian در مدیری ت و نگهداری پل ها و الگوریتم ایجاد آن در آسیب شناسی پل ها تشریح می گردد.