سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نظام الدین اشرفی زاده – عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
مهرداد حسین زاده – عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

موضوع تعریف و دسته بندی صنایع شیمیایی کش ور یکی از موضوعات بحث برانگیز و تا حدی مورد اختلاف سازمانها و نهادهای اجرایی کشور در دهه گذشته بوده است . در این مقاله مبنای سه شیوه تقسیم بندی و گروه بندی صنایع شیمیایی کشور بر حسب استانداردهای جهانی، عرف معمول، و گروه های کاری معرفی شده است . ضعف های موجود در زمینه هویت بخشی به صنایع شیمیایی مورد توجه قرار گرفته و فواید تعریف و بازشناسی این صنایع مورد بررسی قرار گرفته است. به موقعیت ممتاز کارشناسان و مهندسان شیمی در احراز پست های تخصصی در صنایع شیمیایی و صنایع مرتبط با صنایع شیمیایی اشاره شده و ابرازهای مور د نیاز تقویت و تحکیم این موقعیت پیشنهاد گردیده است . تعیین و ارائه شاخص های ارزیابی صنایع شیمیایی کشور به تحقیقات آتی مؤلفان موکول شده است.