سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین شادمهر – کارشناس مهندسی صنایع و مدیر طرح و برنامه شرکت مهندسی فراگیر

چکیده:

موضوع نگهداری و تعمیرات روزبروز در سازمان ها از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. مترادف با این رشد بحث بهره وری واحد نگهداری و تعمیرات و همچنین بهره وری نیروی کار نت بسیار با اهمیت جلوه می کند. موسسه تعالی نت، برای سنجش وبهبود میزان بهره وری نیروی کار نت، شاخص اثر بخشی کل ینیروی کار نت – OCE را معرفی کرده است. دراین مقاله به معرفی و نحوه کاربرد شاخص «اثر بخشی کلی نیروی کار نت – OCE» پرداخته می شود که به سازمان می گوید ازلحاظ بهره وری نیروی کار نگهداری و تعمیرات درچه وضعیت قرار دارد. این شاخص از سه مولفه اصلی تشکیل شده که عبارتند از: نرخ بهره برداری، نرخ عملکرد و نرخ کیفیت، مقدار OCE ازحاصلضرب این سه مولفه بدست می اید. در ادامه مقاله همچنین تشابه و تفاوت OCE و OEE توضیح داده می شود.