سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا مهدویفر – عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و همکار گروه بررسی زمین لغزشها_معاونت آبخیزداری
سید رضا میر صانعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم و رئیس گروه بررسی زمین لغزشها معاونت آبخیزداری

چکیده:

مقاله حاضر حاصل طرحی است که به منظور اموزش کاهش فعالیتهای مصنوعی موثر درایجادزمین لغزش درگروه بررسی زمین لغزشهای وزارت جهادوباهزینه کمیته فرعی زلزله و لغزش لایه های زمین انجام گرفته است دراین طرح درابتدا مخاطبین اصلی اموزش به چهارگروه عموم مردم کودکان و نوجوانان کارشناسان و سیاستگزاران تقسیم و سپس برای هریک ازگروه ها براساس کانالهای ارتباطی روشهای موثر ارایه گردیده اند جهت عموم مردم برگزاری کلاسهای اموزشی استفاده ازوسایل ارتباط جمعی رسانه های تک برگی و چندبرگی و برپایی نمایشگاه سیار معرفی و بصورت دقیق و اجرایی تشریح شده است جهت کودکان و نوجوانان ازکانالهای کلاسهای درس مسابقات نمایشگاه ها و رسانه های تک برگی و چندبرگی استفاده گردیده است جهت کارشناسان بااشاره به یکی ازروشهای اجرا شده دردنیا ازکانالهای دروس مقاطع تحصیلات دانشگاهی اموزش ضمن خدمت بروشور فیلم و کلاسهای اموزشی استفاده گردیده است جهت سیاستگزاران نیز برگزاری سمینارها و اطلاع رسانی به مدیران به عنوان دوروش اموزشی مورد بررسی قرارگرفته است