سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بابک آقابابالو – دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدمحمدعلی جعفریان – رئیس موزه تاریخ طبیعی اصفهان

چکیده:

آتریسها ا زجمله مهمترین گروههای بازوپایان به ویژه در رسوبات دونین بالایی و کربونیفر زیرین میباشند این خانواده دربرگیرنده جنسها و گونه های بسیاری در سراسر جهان است که در دونین بالایی و کربونیفر زیرین تنوع فراوانی را به خود اختصاص میدهد. مطالعه انجام شده برای نخستین بار بصورت متمرکز برروی سنگواره های خانواده آتریس در سازند جیرود مبارک در معدن بالاست راه آهن شمال شرق ایران در استان سمنان انجام شده است رسوبات مذکور دراین ناحیه باغنای فراوان فونای جانوری همچون بازوپایان، مرجان ها و کربنوئیدهای دریایی مشخص شده است براساس مطالعه اخیر جنسهای بسیاری همچون آتریس، کمپوزیتا و کلئوتریدینا شناسایی شد.