سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مونا رشیدی راد – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات تهران
علیرضا حسن زاده – استادیار و مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

امروزه به علت پیچیدگی های روزافزون سازمان ها تغییرات پیشرانها، تغییر نقش سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی، نیاز به تعامل پذیری درون و برون سازمانی و همچنین لزوم حرکت به سمت دولت الکترونیک لزوم معماری سازمانی در سازمان ها روز به روز پررنگ تر می شود اما همان طور که می دانیم هدف از انجام یک پروژه معماری سازمان حصول مجموعه ای از فراورده ها به منظور شناخت توصیف و طراحی وضعیت موجود، مطلوب و انتقال از موجود به مطلوب است تا بهعنوان مجموعه اسنادی مرجع فراروی سازمان قرار گیرد تا بر مبنای ان مجموعه اقدامات لازم جهت هجرت از وضعیت موجود به نقطه مطلوب طراحی شده که در راستای برنامه کلان استراتژیک سازمان و فناوری اطلاعات آن تعریف و پیشنهاد شده اند را انجام دهد. لذا دراین مقاله ضمن معرفی مدل سه سطحی فراورده ای یک پروژه معماری سازمانی سرویس گرا (SOEA) به طور عمومی هریک از فراورده ها به طور اجمالی مورد معرفی قرار می گیرند هدف هریک از این ها و زیرفراورده ها ی آنها بیان می شود و همچنین ارتباط هریک از فراورده ها ( از نظر روابط اولویت تولید) بیان می شود.