سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی جعفریان – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
منصوره قبادی پور – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی

چکیده:

سری سازند پابده با ضخامت ۶۵۰ متر در نواحی بختیاری و حدود ۷۸۰ متر در نواحی ایلام که بیشتر شامل آهک مارنی پلیتی کرم رنگ می باشد با روند شمال غرب – جنوب شرق از ایلام تا نواحی بختیاری بطور تقریبی ۸۰۰ کیلومتر گسترش دارد. این سری رسوبی هم در نواحی بختیاری و هم در ایلام واجد آثار متنوع فسیل ماهیان استخوانیمربوط به ائوسن بالائی تا اولیگوسن زیرین است که در بعضی از مناطق دلتائی دارای آثار زیادی از فسیل گیاهان نیز می باشد.
در این سری رسوبی چند جنس و گونه از خزندگان فسیل شامل ۲ جنس ازماران متعلق به خانواده Pachyophidae از راسته Squamata و یک جنس از لاک پشتان دریائی مربوط بهخانواده Paleomedusiae از راسته Testudinata مورد شناسائی قرار گرفت.