سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی طوافیان زاده – کارشناسی ارشد چینه و فسیل دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا وزیری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد داستانپور – عضو هیئت علمی

چکیده:

فوزولین ها جزء مهمترین فرامینیفرهای شاخص پالئوزوییک پسین هستند لایه های رسوبی به سن پرمین فوقانی بطور گستردها ی در جنوب سیرجان رخنمون دارند. برش کویر کوه رخنمون مناسبی دراین ناحیه بوده و در ۱۸ کیلومتری سیرجان واقع شده است توالیهای پرمین بالایی در برش مذکور متشکل از آهک خاکستری تیره متوسط لایه تا ضخیم لایه بوده است به منظور تعیین مجموعه های فسیلی و بیوزوناسیون حدود ۱۰۰ مقطع نازک میکروسکوپی آماده شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند دراین تحقیق ۲۴ جنسو ۱۶ گونه از فرامینیفرهای پرمین شناسایی و ۸ افق چینه شناسی تفکیک شده است.