سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرود صالحی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

به منظور انتخاب رقم یا ارقام مناسب لوبیا قرمز جهت کشت دراستان چهارمحال وبختیاری تعداد هشت لاین که ازآزمایش مقایسه عملکردمقدماتی (بدون تکرار) در سال ۱۳۷۹ انتخاب گردیده‌اند و در سال ۱۳۸۰ در آزمایش مقایسه عملکرد(A-test) نیز آزمون شدند، دراین آزمایش مورداستفاده قرار ‌گرفتند. این طرحبصورت بلوکهای کامل تصادفی در۳ تکرار در سال ۱۳۸۱ در یک منطقه و در سال ۱۳۸۲ در دو منطقه اجرا شد. از دورقم اختر و صیاد نیز به عنوان شاهد استفاده گردید. نتایج نشان داد که لاین آزمایشی ARS-R93003 با متوسط عملکرد ۳۵۶۰ کیلوگرم در هکتار در هر دو منطقه بیشترین عملکرد را داشته‌است. وزن صد دانه این لاین ۳۸-۳۷ گرم و تیپ رشد آن ایستاده می‌باشد. رنگ بذر آن قرمز با بازارپسندی خوب و طول دوره رشد آن ۱۰۰-۹۵ روز است.