سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه آقابابایان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه اصفهان
مهدی یزدی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

چکیده:

نهشته های متعلق به کربنیفر زیرین در دامنه ی جنوبی البرز به خوبی رخنمون و گسترش دارند. آسرتو در سال ۱۹۶۳ نام مبارک را برای این توالی ها پیشنهاد نمود. برونزدی از این رسوبات در ۳۰ کیلومتری شمال شهر سمنان، در منطقه ی شهمیرزاد، و با موقعیت جغرافیایی ان: ۳۵ درجه ۴۷ دقیقه ۱۶/۷ ثانیه و ای: ۵۳ درجه و ۱۸ دقیقه و ۵۸ ثانیه مشهود است. بررسی های انجام گرفته بر روی چند برش در این منطقه و مناطقی از البرز شرقی ( توبه و دروار، کلاریز و خوش ییلاق) منجر به شناسایی انواع نمونه های فسیلی، اعم از ماکروفسیل ومیکروفسیل، گردیده است. جنس ها وگونه های بدست آمده که توسط این تحقیق معرفی می شوند عبارتند از: براکیوپدها Leptagonia sp, Lamellithyris sp., Aulacella sp., Punctospirifer دو کفه ای ها: جنس Rostrospirifer sp تربلوبیت ها:Drevermannia و Phillipsia کرینوئیدها: Taxocrinid indetermimate , paracometocrinus mobarakensis مرجان های توده ای:Syringopora sd., Michelinia favosa و گاستروپدها یا شکم پایان مهم شامل: Bellerophon sp., Platyceras sp. کنودونت های به دست آمده در این تحقیق که با روش Picking جداسازی شدند به شرح زیر می باشند:Polygnathus communis communis, polygnathus communis colinsoni, polygnathus inornathus, polygnathus bischoffi و از فرامینیفرها: Earlandia sp., Tolypammina sp و هم چنین قطعات خیار دریایی یا هولوتورین ها(Holothurin sclerites). مجموعه ی بدست آمده از برش شهمیرزاد (ماکرو میکرو فسیل) نشان گر این واقعیت است که یک دریای کم عمق تا فلات قاره به سمت لبه شیب اقیانوس در این منطقه در زمان کربنیفر زیرین حاکم بوده است. شبکه ی سنی جدید به دست آمده (توالی مطالعه شده در این تحقیق) موجب می گرددکه واحدهای این برش از دیدگاه سنی تغییر یافته و مورد تجدید نظر قرار گیرد.