سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نازنین باقری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
مهدی یزدی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

نهشته های پرمین درشمال شرق اصفهان و منطقه مورد مطالعه (باقر آباد – دیزلو) با لایه های از ماسه سنگ و آهنگ آغاز شده و با چند لایه ماسه سنگ کوارتزیتی قهوه ای رنگ تا قرمز رنگ که در قاعده وجود داشته دنبال می گردد، طبقات آهکی بیشتر در پرمین می باشند.
در منطقه موردمطالعه بقایای زیادی از موجودات مختلف نظیر: گونیاتیت ها، براکیوپودها، مرجانها، بریوزوئرها، تریلوبیت ها، اسفنجها، گاستروپودها و دو کفه ایها کشفگردیده که تشابه زیادی با جنسهایی که قبلا از کشور پاکستان و استرالیا گزارش شده است دارد (۳و۱)
کشف این دسته از موجودات اهمیت بالای این نمونه ها را در مقیاس بین المللی جهت ایجاد شبکه مقایسه ای زمین شناسی آشکار می سازد.