سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

موسی الرضا ابراهیمی نژاد – محقق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
امیر محترمی – محقق دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

تدوین نظام مدیریت و ساختار تحقیقات دفاعی کشور به تناسب اهمیت و ضرورتی که با خود دارد از دشواریهای و ظرایف خاصی نیز برخوردار است. برای انجام این مهم می بایست به رویکردی کل گرا و از بالا به پایین به ترتیب چهارچوب کلان، اصول و سیاستهای حاکم براین نظام را شناسایی نمد و به دنبال آن رویه ها و دستورالعملهای تفضیلی که بنا به مورد می توانند متنوع و وابسته به موارد خاص باشند تهیه نمود.
تدوین نظام جامع مدیریت و ساختار تحقیقات دفاعی کشور، ایده ای است که ضرورت آن از سوی بسیاری از مسئولین و کارشناسان امر در حوزه تحقیقات دفاعی کشور مورد اذعان واقع شده است از این روی فعالیتهای متعددی جهت تبیین مفهوم و ساماندهی آن صورت گرفته است.
در این مقاله، روند انجام مطالعات و فعالیتهای صورت گرفته در پروژه تدوین چهارچوب نظام جامع مدیریت و ساختار تحقیقات دفاعی کشور را به صورتی مدون و منطقی شرح خواهیم داد. آگاهی از منطق انجام مطالعات ما را در فهم پیوستگی مطالب، شناسایی نقاط حساس که نیاز به مطالعات آتی دارند و همچنینی کیفیت استنتاجها یاری خواهد رسانید.