سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید شاپوری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمدرضا علوی مقدم – استادیار دانشکده عمران – محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای مختلف تصفیه خانه میتواند منجر به بهینه سازی فرآیندها و اقتصادی شدن پروژه های تصفیه فاضلاب شود . با توجه به احساس نیازی که در این زمینه دیده شد از سال ۱۹۸۳ سازمان ملی کیفیت آب )که در آن زمانIWAQ نامیده میشد) گروهی را تشکیل داد که وظیفه اصلی آنها طراحی بیولوژیکی سیستم تصفیه فاضلاب بود. این گروه موظف شد ضمن بررسی مدلهای موجود به یک مدل ساده جهت طراحی و پیش بینی عملکرد یک سیستم لجن فعال بپردازد. نتایج این مدلسازی در سال ۱۹۸۷ توسط سازمان جهانی کیفیت آب ارایه شد.هدف از ارایه این مقاله ، بررسی اصول اولیه مربوط به اولین مدل لجن فعال (مدل شماره ۱ یا ASM 1 ) میباشد . در این مدل از ۱۳ متغیر و ۱۳ معادله جهت مدلسازی فرآیندهای موجود در سیستم لجن فعال استفاده شده است . سیزده متغیر مدل از دو قسمت اصلی اجزای کربن دار و اجزای نیتروژن دار تشکیل شده است . سیزده معادله این مدل نیز از ارتباط بین نرخ رشد و مرگ و میر باکتری های هتروتروف و اوتوتروف و هیدرولیز مواد غذایی (سوبسترا) با ۱۳ متغیرفوق تشکیل شده است. لازم به ذکر است که مدل فوق دارای نقایص و معایب زیادی است که در مدلهای بعدی (ASM 2 وASM3 و(ASM3D این نواقص برطرف شده است . از جمله این نواقص ثابت بودنpHو در نظر نگرفتن معادلات مربوط به تغییرات فسفر موجود در فاضلاب است.