سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

برزو فرهی بوزنجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
جلال الدین زارع اشکذری – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

در جهان پر تلاطم امروز که سازمانها را با تحولات شگرف محیطی روبرو ساخته است، توان دستیابی به سطح مطلوب و مورد انتظار از عملکرد در هاله ای از ابهام فرو رفته است. در این گذار آنچه می تواند حیات بالنده و رو به رشد سازمانها را تضمین نماید، وجود نظام مدیریتی مقتدر و کارآمد است، به عبارتی دیگر تنها در صورت اقتدار و توانمندی رکن مدیریت سازمان است که می توان حسن عملکرد سازمانها را در شرایط کنونی انتظار داشت. به این منظور ضروری به نظر می رسد که چارچوبی پدید آید تا بتوان از آن طریق بر تعالی و شکوفایی مدیران همت گماشت تا به تبع آن، اهداف و استراتژی های سازمان به عالی ترین شکل ممکن محقق شوند.
با توجه به مطالب فوق و ضرورت ایجاد چارچوبی مناسب برای توسعه مدیران سازمان، این مقاله با هدف ایجاد مدلی جامع به تحریر در امده است . این مقاله اختصاری از پژوهشی است که در سال ۱۳۸۱ در قلمرو سازمانهای دولتی ایران انجام پذیرفته است. لذا می توان آن را به عنوان الگویی ازمون شده در سازمان های مختلف به کار بست و نسبت به اعتبار نتایج آن اطمینان داشت.