سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قدرت ا… حیدری – شرکت متن – بخش انتقال

چکیده:

آنچه درسطح شرکتهای توزیع و یا گزارشات آمار ی به عنوان درصد تلفات بیان می گرددمربوط به تلفات انرژی است اما درصد تلفاتی که توسط تحلیلگران سیستم بکمک برنامه های کامپیوتری بیان می شود تلفات توان الکتریکی است .با توجه به اینکه ماکزیمم تلفات توان درساعت پیک بار ظاهر می شود لذا توجه به مقدارنسبی تلفات توان ازدرجه اهمیت بیشتری برخوخورداراست .همانطور که درادامه این مقاله به آن پرداخته می شود مقادیر نسبی تلفات توان و انرژی نه تنها باهم برابر نیستند بلکه دربرخی موارد نسبی تلفات توان ممکن است تا دو برابر تلفات انرژی هم افزایش یابد.