سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد موسوی بایگی – گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
آمنه میان آبادی – گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد صادق غضنفری مقدم – گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بر آورد پارامتر های هواشناسی در مناطقی که فاقد ایستگاه می باشد یکی از معضلات مهندسین هواشناسی و هیدرولوژی است. یکی از روشهای موثر در این زمینه استفاده از مدلسازی رایانه ای می باشد. برای محاسبه افزایش بارش در ارتفاعات مدل Rainstar توسط دکتر موسوی بایگی در دانشگاه ) UMIST منچستر) ارائه شده است. این مدل با پارمتریزه کردن کمیت های جوی از قبیل سمت و سرعت باد، رطوبت نسبی، نوع پایداری، ارتفاع پایه ابر، تعداد قطرک های ابر در واحد حجم و…، مقدار افزایش بارندگی و نهشت یون های مختلف موجود در باران را در ارتفاعات مختلف از دشت تا قله کوه اندازه گیری می کند. این مدل ضمن شبکه بندی سه بعدی محیط به بررسی حرکت قطره باران در ابر تحت تاثیر نیروی ثقل و نیروی باد می پردازد. همچنین با بررسی اثر Seeder-Feeder در نهایت چگونگی رشد قطره باران را در اثر این حرکت بیان می کند Rainstar. در ارتفاعات منطقه Snowdonia در شمال ولز آزمایش شده و نتایج آن بسیار نزدیک به واقعیت بوده است. در این مقاله ضمن معرفی این مدل نتایج حاصل از آزمایش آن در منطقه مشهد ارائه می شود