سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهران میرشمس – استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافض
احد فضلی – کارشناس ارشد
سعید ایرانی – استادیار
حسن حقی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مدل طراحی کمانشی پوسته های استوانه ای تقویت شده در معرض نیروی محوری فشاری و فشار خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای در نظر گرفته شده در طراحی، ضخامت پوسته، ابعاد و تعداد تقویت کننده های طولی و عرضی هستند. قیود طراحی مربوط به کمانش پوسته، کمانش پانل رینگ و کمانش پانل استرینگر می شوند. در نهایت کد کامپیوتری مدل معرفی شده، تهیه گردیده و این کد توسط روش Random walk method بهینه شده است. نتایج بدست آمده نسبت به حالت استوانه ساده (بدون تقویت کننده ) مورد مقایسه قرار گرفته است.