سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عطاالله خادم الرسول – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی عامری خواه – دانشجوی کارشناس ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

فرسایش و پیامدهای ناشی از ان گرچه سابقه ای به قدمت شروع زندگی انسان برروی کره زمین دارد اما سرعت تاثیر ان بر اکوسیستم حیاتی از اوایل قرن بیستم فزونی یافته و با امتزاج پدیده جغرافیایی دیگری به نام رسوب کاملا نقش مخرب خودرا نمایان ساخته است لذا در جهت براورد و پیش بینی این پدیده گامهای موثری برداشته شده است که از آن جمله بهره گیری از مدلهای شبیه سازی فرسایش است که ابزار مناسبی جهت پیش بینی فرسایش و رسوب حاصل از ان می باشد در واقع پیشرفت تکنولوژی استفاده روزافزون از برنامه های نرم افزاری و مدلهای کامپیوتری را موجب گردیده و دامنه بهره گیری از انها در علوم مختلف گسترده تر ساخته است در همین راستا دراین مقاله به معرفی تعدادی از مدلهای شبیه ساز باد و براورد فرسایش بادی همچون WEELS، WEQ ،TEAM،WEPS ، RWEQ پرداخته شدهاست این مدلها بیشتر کاربرد منطقه ای داشته و چهار مدل اول برای استفاده در ایالات متحده و مدل اخری جهت استفاده در خاکهای سبک اروپا طراحی شده است.