سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد محمدی نجف آبادی – دانشگاه پیام نور ،گروه کامپیوتر ۲ دانشگاه شهید باهنر کرمان ، گروه آما
علی یعقوبی –
اسفندیار اسلامی –

چکیده:

پیشرفت علوم و پیچیده شدن سیستم های مهندسی و اهمیت استفاده بهینه از این سیستم ها در جهت افزایش بهروری و نیز کاهش هزینه های مربوطه، محققان را بر آن داشت تا بهترین روش را برای بهینه سازی سیستم ها استفاده کنند تا بهتریننتیجه ممکن حاصل شود. از جمله این سیستم ها، سیستم های ترابری و واگذاری هستند که امروزه دارای اهمیت ویژه ای می باشند. در این مقاله سعی بر آن شده که مدل خاصی از الگوریتم ها تکاملی را برای کاهش هزینه های ترابری ارائه شود. که این مدل با توجه ویژگیهای مسائل ترابری دارای برتری های زیادی نسبت به دیگر مدل ها می باشد