سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هوشنگ قمرنیا – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
سالومه سپهری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

رشد تصاعدی جمعیت در جهان و گرایش به توسعه صنعت و فناوری همگام با توسعه کشاورزی نیازمندی‌ به آب را افزایش داده است. در چنین شرایطی استفاده مجدد از فاضلاب می‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب در برنامه‌ریزی توسعه منابع آب و تامین نیازهای آبی، در نظر گرفته شود. فاضلابهای تصفیه شده یک منبع جدید آب به شمار می‌آیند که به دلیل سهولت دسترسی، عدم نوسان در میزان تولید آن در طول سال و عدم ارتباط آن با میزان بارندگی سالیانه می‌تواند به یک منبع قابل اطمینان جهت مصارف کشاورزی و غیره تبدیل شود. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که ایران با دارا بودن در حدود ۱,۱ درصد خشکی‌های جهان فقط به ۳۴,۰ درصد از آبهای موجود در سطح خشکی‌های زمین دسترسی دارد و حجم آبهای شیرین قابل استفاده کشور از ۰۰۰۲,۰ درصد از آبهای شیرین جهان تجاوز نمی‌کند. در بررسی پتانسیل آبی جهان پیش‌بینی می‌شود که کشور ما ایران در سال ۲۰۲۵ در بین یکصد کشور جهان با سرانه ۸۱۶ مترمکعب در ردیف هفتاد و سوم قرار خواهد داشت. از سوی دیگر حجم آب مصرف شده در شهرهای کشور در سال ۱۳۷۳ با متوسط سرانه ۲۴۰ لیتر در روز بیش از ۳,۳ میلیارد مترمکعب بوده است. با فرض اینکه ۷۵ درصد از آب مصرفی به فاضلاب تبدیل شده باشد، حجم فاضلابهای خانگی تولید شده رقمی در حدود ۴,۲ میلیارد مترمکعب و مجموع فاضلابهای خانگی و صنعتی تولید شده در حدود ۲۵,۳ میلیارد مترمکعب گزارش شده است. پیش‌بینی می‌شود که این مقدار فاضلاب تولیدی در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷ میلیارد مترمکعب افزایش یابد. حال با توجه به این واقعیت که هر مترمکعب فاضلاب ۱۵-۴۰ مترمکعب آب را آلوده می‌کند، لزوم توجه ویژه به مسئله جمع‌آوری، تصفیه و دفع صحیح فاضلاب‌ها به عنوان یک اقدام اساسی جهت صیانت از منابع آبی کشور ضروری می‌باشد. عدم توجه به نحوه دفع این فاضلابها می‌تواند پیامدهای ناهنجار و نگران کننده بهداشتی داشته باشد. هدف اصلی از ارائه این مقاله آن است که ضمن شناخت محدوده تحت مطالعه و احیاناً پروژه‌های در حال انجام و شناسایی حق آبه بران مجاز و غیرمجاز نسبت به شناسایی و معرفی مصرف‌کنندگان جدیدی برای آب تصفیه شده فاضلاب تصفیه‌خانه شهر سقز اقدام گردد.