سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فائزه سادات بابامیر – دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش علوم کامپیوتر
سیدمرتضی بابامیر – دانشگاه کاشان، گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

تولید داده های مناسب برای آزمون رفتار یک نرم افزار،یک موضوع مورد تحقیق در مهندسی نرمافزار است. ما در این مقاله، برنامه های مورد آزمایش را تبدیل به گراف کنترل جریان می کنیم. سپس با روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، داده های بهینه ای را برای آزمون مسیرها ارائه خواهیم کرد. در الگوریتم ژنتیک راه حل، تابع برازندگی تولید افراد جمعیت را بر اساس یال های بحرانی، تعیین کرده و از فرمول پیشنهادی به عنوان معیار کفایت برای توقف ساختن الگوریتم بعد از تعداد تکرار معین و دقیق استفاده می کنیم. یالهای بحرانی، یالهایی هستند که حضور آنها در یک مسیر گراف جریان کنترل، معرف حضور یالهای دیگر است و آزمون این یالها در یک مسیر، موجب کفایت آزمون مسیرهای گراف می شود.