سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کرم سپه وند – مرکز تحقیفات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

گیاه دارویی خوشاریزه با نام علمی Echinophora platylobae از تیره چتریان یا Apiaceae است که گیاهی علفی، معطر و دارویی به ارتفاع حدود ۵۰ سانتی متر با ساق های منفرد و منشعب از پایه، دارای شاخ ههای شیاردار، ضخیم، سبزرنگ و خاردار است. برگها با تقسیمات سه شاخه ای، دمبرگ شیرابه دار و میوه یک یا دو برچه ای پهن دراز و گلابی شکل دارد. در بررس یهای انجام شده معلوم شد که این گیاه در نقاطی از جمله، مراتع کوهدشت، تملیه الشتر، ازنا، الیگودرز، بخش خاوه نورآباد، بروجرد، مسیر جاده خرم آباد به سپیددشت، منطقه گهررود، شول آباد، مسیر جاده خر مآباد به چغلوندی، ریمله، مسیر جاده نورآباد به هرسین، سر فراش و … وجود دارد.با جمع آوری برگهای این گیاه در نقاط مختلف و تجزیه شیمیایی آنها در آزمایشگاه آنالیز خوراک دام مشخص شد که میانگین درصد ماده خشک، ازت خام، چربی خام، فیبر خام و خاکستر آن به ترتیب ۹۵، ۰٫۵، ۱٫۱، ۳۱٫۵ و ۱۴٫۵ درصد است که در مقایسه با ضایعات کشاورزی کاه جو، کاه یولاف، کاه برنج، ساقه و برگ ذرت، چوب بلال، ساقه و برگ سورگوم، کاه سویا، پوست پنبه دانه، کپسول پنبه و با گاس درصد ازت خام و فیبر خام آن کمتر، درصد چربی آن نسبت به کاه جو و چوب بلال بیشتر و نسبت به بقیه ضایعات کمتر و درصد خاکستر آن نسبت به همه ضایعات بالا بیشتر است. بطور کلی مشخص شد که برگ این گیاه نسبت به ضایعات مذکور ارزش غذایی کمتری دارد.