نرم افزارهای چند رسانه ای

به کارگیری رسانه های متن، صدا، تصویر، انیمیشن و ویدئو جهت انتقال بهتر پیام را چندرسانهای گویند. از کاربردها و ویژگیهای محیطهای چندرسانه ای میتوان به موارد زیر اشاره نمود: پیاده سازی کتاب های الکترونیکی، ساخت لوح های آموزشی چند رسانه ای، کارت ویزیت الکترونیکی، ساخت لوح های فشرده کاتالوگ تبليغاتی، توليد نرم افزارهای چندرسانهای برای معرفی کالاها، خدمات و تولیدات شرکت ها، پیاده سازی سه بعدی محصولات و طراحی پویانمایی های سه بعدی از کارکرد آنها، طراحی محیط های محاوره ای برای نمایش محیط های مختلف، کارکرد دستگاه های تولیدی شرکت، اموزشی، ساخت لوح های ویژه همایش ها سمینارهای گوناگون طراحی سه بعدی انواع سالن ها وساختمان ها و پویانمایی انها.در بسیاری از کارهای پژوهشی چه در مراحل انجام پژوهشی و چه در مراحل تهیه و مکتوب کردن مطالب ممکن است از نرم افزارهای مختلف تصویری، ویدئو و غیره جهت پردازش و ویرایش مورد استفاده قرار گیرند. که در ادامه برخی از این نرمافزارها معرفی می شوند. لیست برخی از نرم افزارهای تصویر که امکان بازکردن، ویرایش کردن و تا حدودی پردازشی کردن تصاویر را فراهم می کنند در جدول۵-۵ نوشته شدهاست.

جدول ۵-۵ نرم افزارهای ویرایش تصویر

1

در جدول۶-۵لیست برخی از نرم افزار هایی که امکان کار کردن را بارسانه صدا فراهم میکنندنوشته شده اند.

جدول ۵-۶ معرفی مختصر نرم افزارهای ویرایش صدا

2

در جداول ۵-۷ و ۵-۸ نیز لیست نرم افزارهای کار با ویدئو و انیمیشن ذکر شده اند.

جدول ۵-۷ نرم افزارهای ویرایش و تدوین فیلم و ویدئو

3

جدول ۵-۸ معرفی نرم افزارهای ساخت انیمیشن

4

لیست چند تا از نرمافزارهای چندرسانهای جهت کار با فایلهای صوتی و ویدئویی و همچنین جهت ضبط صدا و فیلمبرداری به ترتیب در جدول۹-۵و۱۰-۵ آورده شده اند.

جدول ۵-۹ نرم افزارهای پخش کننده

5

جدول ۵-۱۰ نرم افزارهای عکسبرداری و فیلمبرداری از صفحه نمایش

6