سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی یاوری – مربی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدولی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن ، گرایش استخراج ، دانشگاه صنعتی امی

چکیده:

در این مقاله برنامه کامپیوتری به زبان ویژوال بیسیک برای انتخاب سیستم شاول-کامیون معرفی می شود. رو شهای به کار گرفته شده شامل روش هایی همچون روش اهارا، روش سلسله مراتب تحلیلی، روش کلاسیک، روش ضرایب تفضیلی، روش صفی، رو شهای تخصیص ثابت و غیره می باشند. این نر مافزار قابلیت انتخاب تعداد، تعیین توان تولید و تخمین هزین ههای مالکیت و عملیاتی ماشین آلات را دارد. این نر مافزار دارای بان کهای اطلاعاتی شامل بانک اطلاعاتی شاول، کامیون، مواد معدنی همراه با مشخصات مواد، بانک اطلاعاتی هزینه برخی از ماشین آلات و بانک اطلاعاتی گزارش خروجی برنامه همراه با قابلیت حذف و اضافه کردن اطلاعات می باشد. بانک های اطلاعاتی برنامه از نوع Accessهستند. نر مافزار قابلیت راهنمائی کاربر را در حین کار با ارائه فر مهای خاصا دارد و با پیغام های مناسب در مواقع مورد نیاز به کاربر هشدار میدهد. نرم افزار انتخاب شاول-کامیون دارای قابلیت ارائه گزار شهای خروجی و همچنین رسم نمودارهای نتایج م یباشد. همچنین قابلیت انتقال خروج یهای برنامه به نرم افزارهای Notepad، Word, Excelدراین برنامه وجود دارد. این برنامه برای طرح توسعه معدن سنگ آهن چادرملو به کار گرفته شد که نتایج آن ارائه شد هاند.