سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فیروز محمدی – شرکت متا
ناصر عبدل زاده – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

چکیده:

کاربرد کامپیوتر در شرکت های توزیع از سال ها پیش در جهان پایه گذاری شده است. امروزه این کاربرد با پیشرفت روزافزون کامپیوتر چهرهای جدید بخود یافته است . واحدهای طراحی جزء اولین واحدهای مکانیزه کامپیوتری هستند که نیاز روزافزونی را به نرم افزارهای فنی کاربردی اختصاصی توزیع را حس می کنند تا نیازهای روزمره خود را مرتفع نمایند . استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی و تهیه طرح شبکه های توزیع نیر و با توجه به گستردگی داده های خام و تنوع تجهیزات مورد استفاده در شبکه و آلترناتیوهای آن امری ضروری به نظر می رسد. در این رابطه یکی از مهمترین دغدغه های طراحان دفاتر طراحی و نظارت در شرکت های توزیع، طراحی خطوط هوائی است که هم جنبه اقتصادی داشته وهم از پایدا ری خوبی بهره مند باشد . نرم افزار طراحی خطوط نگارش جدید شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی قادر است با دریافت انواع مختلف شرایط آب و هوائی برای انوع بارگذاری در سطح مناطق کشور و با فراخوانی انواع بانک های اطلاعاتی پایه ها، هادی ها، آرایش های سر تیر و … درحداقل زمان بر اساس اصول و استانداردهای علمی، نتایج و جداول کاربردی مبتنی بر نیازهای شبکه های توزیع از جمله جداول بارگذاری و انتخاب پایه های مناسب، جداول سیمکشی، جداول کشش و فلش مجاز و … را ارائه نموده و در پایان بطور خودکار لیست تجهیزات مورد نیاز پروژه ها و طرحرا ارائه مینماید و با ایجاد یک وحدت رویه در سطح شرکت، استخراج یکنواخت دفترچه های محاسبات الکتریکی و مکانیکی طرحهای در دست اجرا و یا پیشنهادی دفاتر طراحی ۱۷ گانه شرکت و نهایتاً تسریع در روند ارائه طرحهای اجرائی را میسر می سازد