سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (
علی سعیدی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، عضو هیئت علمی گروه معدن، دانشگاه آزاد کرمان
علی فتحی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تونلهای تحت فشار با توجه به کاربرد بسیار زیادی که دارند درصد هنگفتی از هزینه پروژههای عظیم سدسازی را در بر میگیرند. با توجه به اینکه در تمامی علوم مهندسی استفاده از آخرین و به روزترین روشهای طراحی معمولاً به سمت کاهش هزینه ها پیش میرود، در این مقاله سعی شده که از جدیدترین روشها جهت طراحی پوشش بتنی تونلهای تحت فشار استفاده شود. از آنجا که پوشش بتنی مسلح بیشترین کاربرد را در تونلهای تحت فشار دارد، نرم افزاری بر اساس جدیدترین روش ارائه شده توسط پروفسور Schleiss نوشته شد. این نرمافزار که بر اساس فشار خارجی تهیه شده، قابلیت طراحی درصد تسلیح بتن و در نظر گرفتن اثرات تزریق تحکیمی را دارد. موردی که نسبت به روش Schleiss جدید میباشد، قرار دادن منوی طراحی ضخامتپوشش بتنی مسلح بر اساس یک روش سعی و خطا است. جزئیات طراحی موارد مذکور در این مقاله آورده شده و در نهایت برای بررسی کارآیی این برنامه، نرم افزار مربوطه برای تونل انتقال آب گاوشان استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که در صورت استفاده از نتایج نرم افزار ارائه شده در مورد تونل انتقال آب گاوشان، ۱۲ میلیارد ریال صرفهجویی در هزینه های پروژه خواهد شد.