سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – دانشکده مهندسی مکانیک
بهزاد نیرومند –
مجید مفیدی شمیرانی – دانشکده مهندسی معماری (انرژی)
رسول آخرتی –

چکیده:

نرم افزار ممیزی انرژی در ساختمان (Building Energy Audit Tool (BEAT به منظور ارائۀ راهکارها و ابزارهای مؤثر برای صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه های ناشی از آن در ساختما نها توسط تیمی در آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی نوشته شده و تکامل یافته است. این نرم افزار با استفاده از محاسبات مهندسی، میزان صرفه جویی حاصل از اعمال هر یک از رو شهای مؤثر در کاهش مصرف انرژی را ارائه می دهد. اطلاعات آب و هوایی و جغرافیایی، مشخصات ساختاری ساختمان مورد نظر، و اطلاعات مرتبط با مصرف انرژی در آن، ورودیهای نرم افزار BEAT هستند. این نرم افزار با تحلیل اطلاعات ورودی،روش های مؤثر کاهش مصرف انرژی و میزان صرفه جویی حاصل از اعمال آنها را، به همراه پیشنهادهایی برای استفادۀ بهینه از انرژی در ساختمان مورد نظر، به عنوان خروجی مشخص می کند. در این مقاله، ضمن معرفی نرم افزار BEAT نمونه ای از شیوۀ انجام ممیزی با استفاده از آن برای ساختمان آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای انرژی واقع در دانشکدۀ مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران ارائه می گردد