سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
اکبر فرزانگان – عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان
مهدی ایران نژاد – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در مدلسازی آسیا ها پارامترهایی مثل توزیع تابع شکست (Breaking Function)، توزیع زمان ماند (RTD) و تابع انتخاب (Selection Function) دخالت دارند و تعیین آنها برای شبیه سازی توزیع دانه بندی محصول نهایی به کار می روند. به منظور تسهیل انجام وحاسبات مربوط به تخمین تابع شکست نرم افزار BDFS (Breaking Function Determination Software) تهیه شده است که در این مقاله معرفی می گردد.
برای تعیین تابع شکست روشهای گوناگون آزمایشگاهی و محاسباتی مثل روش بقوبه (Berube)، روش هربست و فیورستنا (Herbst & Fuerstenau)، روش اصلاح شده H&F وجود دارند. در این روش ها که بر میزان مواد درشت تر یا ریزتر از چشمه سرند یا باقی مانده روی سرند در زمان های معین مبتنی هستند، پارامترهایی به دست می آید که با استفاده از این پارامترها و تابع انتخاب، تابع شکست محاسبه می شود.
نرم افزار BFDS تحت ویندوز اجرا می شود و با نرم افزارهایی که تا کنون در این زمینه توسعه داده شده اند مقایسه شده است که نتایج به دست آمده نشانگر صحت و دقت نرم افزار است.