سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

دکتر جعفر نوری – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدعلی آزاده – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران- موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی
مهندس ایرج محمدفام – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشجوی دوره دکتری مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات، موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی

چکیده:

امروزه بسیاری از سازمانها به نقش سیستم در هدایت و هماهنگ سازی غعالیتها در جهت اهداف سازمان پی برده ان د. از طرف دیگر در هر سیستمی (سیستم های ایمنی، بهداشت، کیفیت، محیط زیست، ارگونومی، منابع انسانی و غیر ه) تنها یکی از ابعاد سازمان مورد توجه قرار گر فته و سیاست ها و اهدافی که تعریف می شوند در جهت آن جنبه از فعالیتهای سازمان می باش د. به همین دلیل هر چند که امروزه هیچ شکی در نقش سیستم در هدایت و هماهنگ کردن فعالیتها در جهت اهداف سازمان وجود ندار د. تعدد سیستم ها می تواند باعث بروز مشکلات فراوا نی گرد د. در همین راستا ادغام سیستم های مختلف در سازمان امری الزامی می باشد. هدف مقاله ارائه مدل نرم افزار HSE بعلاوه ارگونومی می باشدکه در این مقاله به HSEE تعریف شده است. مقوله HSE به ادغام سیستم های بهداشت، ایمنی، محیط زیست در راستای ارتقاء سطح بهره وری کارکنان و ا یمنی سازمان می پرداز د. نرم افزار ارائه شده برای یک پالایشگاه گاز در ایران طراحی گردیده است که در کنار موضوع ارگونومی را نیز در بر می گیر د. در حیطه ارگونومی عوامل مرتبط با انسان، ماشین آلات، ابزارها و محیط مورد بحث قرار می گیر د. بنابراین HSEE قادر خواهد بود که بهره وری نیروی انسانی و سازمان را نیز ارزیابی و بصورت مستمر ارتقاء بخشد.مدل ارائه شده برای اولین بار در سطح جهان مطرح می گردد.