سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید سلمانی – کارشناس معاونت برنامه ریزی و هماهنگی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایر

چکیده:

[توجه: ۲ نمودار موجود دراین مقاله دارای مشکل نمایش می باشد] شبکه سراسری برق کشور جهت تامین نیاز مصرف کنندگان می بایست با مدیریت و بهره برداری صحیح از امکانات نیروگاه های آبی، حرارتی، بادی و … زمینه تامین اقتصادی نیاز مصرف برق را فراهم آورد. و درمورد احداث امکانات و نیروگاه های جدید به تناسب افزایش تقاضای مصرف برق تصمیم گیری اقتصادی نماید.
که تصمیم گیری در این خصوص ن یازمند اطلاعات بسیار و انجام محاسبات پیچیده است، تا با در نظر گرفتن، تمام مسائل مرتبط من الجملهقیمت سوخت (شامل هزینه های مالیات و حمل و نقل) ، ارزش گرمایی سوختها، هزینه های سرمایه گذاری ریالی و ارزی، هزینه های ثابت و متغیر راه اندازی و تعمیرات نیروگاه ها، ضریب کارایی نیروگاه ها، ضریب خروج اضطراری و … امکان تصمیم گیری فراهم گردد. که در این مقاله نرم افزار LOGOS جهت انجام محاسبات و بهینه سازی سیستم برق سراسری کشور معرفی شده است.