سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدامین موعودی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

انجمن ملی ایمنی امریکا (National Safety Cauncil) اولین سیستم جهت ثبت و آنالیز حوادث صنعتی را پایه گذاری نمود.
توسط انستیتو استاندارد ملی آمریکا (American National Standard Institute) سیستم Z16.1 طبقه بندی و طراحی شد. در سال ۱۹۷۰ مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا (Occupational Safety and Health Administration) (OSHA) مجموعه ثبت و آنالیز حوادث که شروطش مشابه Z16.1 بود را پایه گذاری نمود.
فرم شماره ۲۰۰ استاندارد OSHA بصورت تحت الفظی OSHA200 نامیده می شود این فرم توسط لیستی را دو بخش، صدمه (Injury) و بیماری درست شده است . بسته نرم افزاری OSHA200 طراحی شد.