نرم افزارEdraw Max

ابزاری قدرتمند جهت رسم و طراحی جداول و نمودارهای مختلف با اشکال گوناگون است. با استفاده  ازاین نرم افزار به راحتی میتوان نمودار گردش کار نمودار سازمانی فرایند تجاری جریان کار ساختار برنامه، دیاگرام پایگاه داه و نمودارهای بسیاری را ایجاد کرد. قابلیت های کلیدی این نرم افزار عبارتند از:

– قابلیت ایجاد فلوچارت، نمودار سازمانی، دیاگرام شبکه و غيره.

– قابلیت متمایز کردن رنگها، فونت ها، اشکال، سبک ها، تصاویر، متن و نمادهای موجود بر روی هر شی از نمودار۔ پشتیبانی از جدول.

امکان اضافه کردن لینک.

قابلیت بازیابی رنگ تصاویر، روشنایی،

پشتیبانی از فرمت فایل تصویری PNG.

– قابلیت یکپارچگی با برنامه های کاربردی آفیس،

– قابلیت تبدیل اطلاعات پیچیده به رنج وسیعی از نمودارها.

– توانایی ایجاد دیاگرام های با نمای بسیار حرفهای را با استفاده از تمها، افکتها و سبک های موجود.

نرم افزارSybase Power Designer

نرم افزاری جهت سادهتر کردن کار مدل سازی داده ها و نیز تحلیلی و طراحی و نمایشی گرافیکی سیستمهای نرم افزاری است. این نرمافزار زبان مدلسازی UML” را پشتیبانی می کند برخی از قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

قابلیت طراحی و پیادهسازی پایگاه داده.

قابلیت ایجاد مدل داده ها، معماری اطلاعات و معماری سازمانی،

قابلیت تجزیه، تحلیلی و مدیریت تغییرات در طراحی و مدیریت داده.

پشتیبانی ازUML

قابلیت تولید خروجی برای چندین پایگاه داده مختلف.

قابلیت تعامل با اکثر محیط های برنامه نویسی مانند داتنت، جاوا، و غیره.

– قابلیت ترسیم نمودارهایی نظیر ERD.