سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد یادگاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلز
امید بهار – استادیار پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ز

چکیده:

یکی از انواع آزمایشهای دینامیکی که بر روی سازه ها انجام می شود آزمایش ارتعاش محیطی است که در آن از بارهای ترافیک و نیروهای باد به عنوان نیروی تحریک کننده سیستم سازه ای استفاده می شود. اندازه گیری نیروهای ورودی به سازه در این حالت حتی اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است. در نتیجه تحلیل تجربی مودال برای بدست آوردن پارامترهای دینامیکی فقط براساس پاسخهای سازه یا به عبارت دیگر بر اساس داده های خروجی-تنها انجام می پذیرد. یکی از دشواری های موجود در استفاده از داده های خروجی- تنها نیاز آن به روشهایی است که شناسایی سیستم را
فقط بر اساس داد ههای ارتعاش محیطی که از لحاظ دامنه نسبتاً کوچک و آلوده به اغتشاش هستند، انجام دهند. در این میان دو روش تحلیل مودال از اهمیت خاصی برخوردارند. این دو روش عبارتند از روش نسبتاً ساده جستار قله در حوزه فرکانس و روش کامل تر شناسایی زیر فضای تصادفی در حوزه زمان. اهمیت روش اول در سادگی و سرعت دستیابی به نتایج است و اهمیت روش دوم در دقت بالای محاسبه فرکانسها و میرایی مودها می باشد بر همین اساس نرم افزارگرافیکی جدیدی در محیط MATLABتهیه شده است. در این مقاله در ابتدا مشخصات و ویژگیهای این نرم افزار بیان شده و سپس برای نشان دادن صحت نتایج بدست آمده از نر مافزار تهیه شده خصوصیات دینامیکی یک پل قوسی که بر روی آن آزمایش ارتعاش محیطی انجام شده بدست می آید و با نتایج کار دیگر محققان مقایسه می شود. در نسخه اول نرم افزار تهیه شده کلیه مراحل تحلیل مودال خروجی- تنها شامل وارد کردن داده های اندازه گیری شده، فیلتر کردن آنها ، شناسایی سیستم و درنهایت استخراج پارامترهای مودال سیستم سازه ای قابل انجام است. این برنامه می تواند بصورت یک فایل اجرایی درمحیطی خارج از محیط MATLABنیز اجرا گردد.