سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدعلی علاف شایان – باشگاه پژوهشگران جوان – انستیتو پاستور ایران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
تینا بلوریه – باشگاه پژوهشگران جوان – انستیتو پاستور ایران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

آب آشامیدنی به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان می باشد که می توان گفت زندگی بدون آن امکان پذیر نخواهد بـود . از طرفی این ماده موثر می تواند یکی از انتقاد ل دهنده های بیماری در حوادث و بلایا به شمار آید . آسیب های زیـر سـاختی در حوادث غیر مترقبه باعث می شود که میزان آلودگی اب های منطقه بحران زده افزایش یابد . روش های گوناگونی مانند حمـل آب سالم از مناطق دیگر ، استفاده از قرص های تصفیه شیمیایی و . . . برای تصفیه آب در چنین مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که خود علاوه بر هزینه بر بودن می تواند اشکالاتی نیز در بر داشته باشد و به نظر می رسد بهترین و کـم هزینـه تـرین و سریعترین راه ممکن جهت دس تیابی به آب سالم تصفیه آن در محل های حادثه باشد چر ا که هـم احتمـال آلـودگی در مـسیرکاهش می یابد و هم میزان مواد شیمیایی که در اثر مصرف بالای آب در بدن تـاثیر مـی گـذارد کـاهش مـی یابـد . از ایـن رو دستگاه تصفیه آبی طراحی و ساخته شده است که در مرحله آب را می توانـد تـصفیه کنـد . ایـن دسـتگاه بـا ولتـاژ ۳۶ ولـت کارنموده و ابعاد آن ۱۰*۲۰*۳۰ سانتی متر می باشد که قادر است با توجه به میزان آلودگی های آب منطقـه بـه انـدازه -۵۰ ۲۰۰ میلی لیتر آب را در هر ۱۰ دقیقه مورد تصفیه قرار دهد و آب تصفیه شده قابلیت ذخیره سازی را داشته و دارای استاندارد های جهانی در خصوص آب سالم می باشد . این دست گاه قادر اسـت سـختی آب را نیـز بـه انـدازه م طلـوبی کـاهش داده و آب خروجی را تا حدودی از لحاظ املاح سبک تر نماید . از مزایای این دستگاه می توان به کم هزینه بودن ، مطمئن بودن سـلامت آب خروجی و نیز عدم نیاز به ذخیره بیش از نیاز ، قابل حمل بودن ، کم حجم بودن و . . اشاره کرد . از این دستگاه عـلاوه بـر محیط های بحرانی می تواند به عنوان سیستم جدیدی از آبرسانی به مناطق مختلف مورد استفاده شود . مطالعـات نـشان داده که در کشور های مختلف سه شیوه آب رسانی وجود دارد : در شیوه اول کشور هایی همانند ایران که یـک انـشعاب آب، بـا آب تصفیه شده کامل که علاوه بر هزینه گزاف تصفیه امکان آلودگی در مسیر انتقال در آن بالاست . روش دوم ، برخـی کـشورهای اروپایی که دارای دو انشعاب آشامیدنی و غیر آشامیدنی مجزا هستند و شیوه سوم مانند برخی کشور های عربی که انشعاب آب غیر آشامیدنی دارند که فقط تصفیه اولیه انجام می گیرد و آب آشامیدنی در بطری توزیع می شود که در نهایت بطری هـا مـی توانند از بزرگ ترین آلاینده های زیست محیطی باشند . در روش پیشنهادی می توان آب انـشعابی را هماننـد کـشورهای عربـی تبدیل به آب غیر آشامیدنی با تصفی ه اولیه نمود و تصفیه نهایی را در محل مصرف به مصر ف کننده سـپرد کـه در ایـن روش علاوه بر اینکه از آلودگی و هزینه تصفیه کاسته می شود می تواند الگوی مصرف را به سوی مـصرف صـحیح و بهینـه ( هزینـه نسبت به مصرف ) سوق داد .