سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

افشین کریم خانی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشئر-مدیریت زمین شناسی دریایی

چکیده:

کشور ایران با داشتن بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر مرز آبی در جنوب و شمال کشور که حدود ۲۳۰۰کیلومتر آن از سواحل خلیج فارس شروع و تا سواحل دریایی عمان امتداد پیدا می کند که نیاز مبرم به شناخت عوامل موثر در این محیط به خوبی احساس می شود تا با بررسی های همه جانبه محیط ساحلی از نظر کمی کیفی شناخته شود. منطقه چابهار در جنوب شرق ایران به عنوان موضوع پژوهش در نظر گرفته شد و محدوده واقع در ۶۰،۳۰ تا ۶۱،۰۰ درجه شرقی و ۲۵،۰۰ تا ۲۵،۳۰ درجه شمالی مورد ارزیابی قرار گرفت که وسعتی برابر با ۱۲۳۰ کیلومتر مربع بخش آبی و ۱۲۷۰ کیلومتر مربع بخش خشکی را شامل می شود. در این مقاله ۳۹۰ عدد رسوب سطحی از نهشته های دریایی تا عمق ۲۵۰متری برداشت گردید و تمام آنها مورد آزمایشهای رسوب شناسی قرار گرفت و حدود ۸ تیپ مختلف رسوبی قابل تفکیک و نقشه برداری مشخص گردید و همچنن پارامترهای گوناگون رسوب شناسی این نهشته ها اندازه گیری شد و تاثیرات پهنه خشکی بر محیط دریایی از نظر فیزیکی با در نظر گرفتن شرایط هیدرولوژیکی، اقلیم شناسی، زمین ریخت شناسی و زمین شناسی ناحیه بالادست معرفی گردیده است.