سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن زیاری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن ابوطالبی اصفهانی – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

بشر در دنیای مدرن در همه زمینه ها با ایجاد فن آوری های جدید به ظاهر هزینه های اولیه خود ر افزایش داده ولی در حین بهره برداری علاوه بر بهره گیری از تسهیلات خاص ایجاد شده ، هزینه های جاری خود را کاهش داده است. درزمینه مهندسی راه نیز یکی از بخشهایی که به نحوی توسه یافته و در سطح وسیع مورد استفاده قرار گرفته ایجاد علم و تکنولوژی آسفالت متخلخل بوده است. آسفالت متخلخل درارتباط با ایجاد تسهیلات ویژه برای کاربر می باشد و در سطح وسیعی باعث کاهش تصادف و افزایش ایمنی و کاهش آلودگیهای صوتی شده است. دراین متن ابتدا به بررسی خصوصیات خاص این نوع مصالح پرداختهو سپس با توجه به نقش ویژه این نوع آسفالت در زهکشی سطحی به چگونگی تعیین حداقل ضخامت آن با توجه به شدت بارندگی خواهیم پرداخت.