سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مصطفی حسن پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشکده عمران گروه مهندسی و مدیریت ساخت یزد ایران

چکیده:
مدیریت هزینه پروژه در برگیرنده فرآیندهای مرتبط با برنامه ریزی، برآورد، بودجه بندی، تامین مالی، تامین سرمایه، مدیریت و کنترل هزینه هاست، به نحوی که پروژه بتواند با بودجه مصوب تکمیل شود. مطابق با راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK فرآیندهای مدیریت هزینه پروژه به چهار فرآیند برنامه ریزی مدیریتهزینه، برآورد هزینه، تعیین بودجه و کنترل هزینه تقسیم شده است. که یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین فرآیندها بحث برآورد هزینه پروژه می باشد. این مقاله به مطالعه روشهای برآورد هزینه موجود در صنعت ساخت و ساز می پردازد و روشهای کیفی برآورد هزینه که در مراحل ابتدایی تا قبل از طراحی تفصیلی و روشهای کمی که از مرحله طراحی تفصیلی به بعد مورد استفاده قرار می گیرد را معرفی و بررسی می کند