سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهروز دروگریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

سد بتنی دو قوسی کارون ۳ با ارتفاع ۲۰۵متر به عنوان بلندترین سد بتنی کشور با هدف کنترل سیلابهای رودخانه کارون و تولید ۲۰۰۰ مگا وات برق در ۳۵ کیلومتری شهرستان ایذه احداث گردیده است. عملیات اجرایی این سد در سال ۱۳۷۳ شروع و در پاییز ۱۳۸۳ به پایان رسیده و بلافاصله آبگیری آن اغاز گردیده است. همچون سایر سهای بتنی دیگر در کنار دیسگر سیستم های ابزار دقیق، از ابتدا شروع ساخت سد،یک سیستم جامع رفتار سنجی ژئودتیک طراحی و اجرا شده است. سیستم رفتار سنجی ژئودتیک سد کارون۳ شامل شبکه های شبکه ژئودتیک سه بعدی خارج سد، شبکه ژئودتیک سه بعدی روی بدنه و تاج سد، شبکه ژئودتیک حوضچه آرامش و سرریز، شبکه پیمایش داخل گالریها، شبکه ترازیابی منطقه سد، حوضچه آرامش داخل گالریها می باشد. طراحی شبکه های ژئودتیک با هدف آشکارسازی حرکات مسلحاتی و ارتفاعی بزرگتر از۲/۵ میلی متر در سطح و فاصله اطمینان ۹۵% صورت پذیرفته و نتایج حاصله از آنالیز اولیه موید این موضوع می باشد. از آنجائیکه کلیه طراحی ها قبل از شروع عملیات بتن ریزی بدنه سد بوده در عمل دستیابی به قابلیت فوق به دلیل عدم برقراری دید بین تعداد زیادی از پیلارها و نقاط نشانه روی بدنه سد میسر نشده است. بههمین جهت با افزایش تعداد پیلارها(۵پیلار) تا حدود زیادی این نقیصه رفع و مشاهدات کامل در دو مقطع زمانی به فاصله حدود ۶ماه صورت پذیرفته است.