سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پیمان شوشتری زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
مهدی یزدی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
حسین ترابی دستگردوئی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه تویه دروار در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی دامغان قرار دارد . این سری رسوبات متعلق به دونین بالایی از دوبخش آواری شامل، کنگلومرا، ماسه سنگ،شیل و بخش کربناته شامل آهک و دولومیت تشکیل شده که با ناپیوستگی فرسایشی حاصل از فاز کوهزایی کالدونین و بازشدگی ریفت پالئوتتیس، بر روی شیل های سبز رنگ حاوی ایکنوفسی ل نرایتس سازند قلی ( اردویسین ) و به صورت تدریجی در زیر آهک های سازند مبارک ( کربونیفر ) قرار گرفته است . از این مقطع به روش اسیدشوئی، حدود ۸۰ نمونه کنودونتی شامل ۵ جنس و ۱۳ گونه به دست آمد که با بررسی کنودونت های به دست آمده ، سن این رسوبات دونین بالایی تعیین ش د که شامل دو بیوزون praesulcata
Expansa متعلق به فامنین می باشد . از جنس های به دست آمده میتوان به مواردی چونPolygnathus- Bispathodus-Pseudopolygnathus-Branmehla- اشاره نمود . با توجه به کنودونت های یافت شده، رخساره Polygnathus- Bispathodus برای محیط رسوبی منطقه تعیین شد، که نشان دهنده محیط کم عمق فلات قاره تا بخش های میانی شیب قاره با چند بار نوسانات آب دریا می باشد . اندیس تغییر رنگ کنودونت ها نیز ۴/۵ –۴ می باشد که نشان دهنده عدم وجود هیدروکربور در منطقه است