سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران مشرقی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده برق – گروه مخابرات
محمد حسین کهائی –
بهمن ابوالحسنی –

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم جدید با اندازه گام متغیر برای فیلترهای وفقی خرده باند (Subband Adaptive Filters) بر اساس اصل حداقل سازی آشفتگی پیشنهاد شده است . این الگوریتم وفقی جدید در خطای حالت دائمی یکسان دارای سرعت همگرایی سریع تر و در سرعت همگرای ی یکسان دارای خطای حالت دائمی کمتری نسبت به نوع با اندازه گام ثابت خود می باشد. در این مقاله
کارآمدی الگوریتم پیشنهادی با استفاده از شبیه سازی و آنالیز ریاضی مورد آزمون و تایید قرار می گیرد.