سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن مجیری – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا بخشایی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود شفیعی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم جدید برای تخمین فرکانسهای یک سیگنال که از مجموع چند سینوسی با فرکانسهای متفاوت تشکیل میشود ، ارائه شده است . ساختار الگوریتم پیشنهادی ازANF n موازی کوپله شده تشکیل شده است و به طور مستقیم فرکانسهای سیگنال را تخمین میزند . مرتبه معادلات دیفرانسیل حاکم بر الگوریتم ۳n میباشد که با کمترین مرتبه معادلات دیفرانسیل سایر روشهایی است که به طور غیر مستقیم فرکانسها را تخمین می زنند ، مساوی میباشد . تحلیل پایداری این الگوریتم بر اساس کاربرد تکنیک معدلگیری با فربض وفقی شدن کند انجام میپذیرد . شبیه سازیهای کامپیوتری موید مباحث تئوری میباشد .